Privacy Policy

SC Medway Events SRL respectă legislaţia română în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în speţă Regulamentul European 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

SC Medway Events  SRL prelucrează date cu caracter personal precum: nume și prenume, localitate, e-mail, număr telefon, loc de muncă, profesie, funcție, în următoarele scopuri:

  • promovare a produselor și serviciilor, marketing, publicitate, media, inclusiv pentru trimitere de newslettere care vor conține informații din domeniul medico-sanitar și/sau invitații la evenimente organizate de Medway Events.
  • organizare de evenimente în domeniul medico-sanitar.

SC Medway Events  SRL prelucrează și date personale având funcție de identificare (CNP) exclusiv în scopul transmiterii acestora împreună cu alte date necesare, potrivit legii, în vederea acordării creditelor de educație medicală continuă cadrelor ce activează în domeniul medico-sanitar de către organizațiile profesionale abilitate în acest sens, ca urmare a participării la evenimentele organizate de Medway Events. CNP-ul este prelucrat cu consimțământul cadrelor ce activează în domeniul medico-sanitar cu mențiunea că dacă acestea nu doresc prelucrarea acestei date cu caracter personal nu le vor putea fi acordate creditele de educație medicală continuă.

SC Medway Events  SRL colectează date cu caracter personal:

  • direct, de la persoane fizice ce activează în medico-sanitar cu ocazia evenimentelor organizate de companie; codul numeric personal este colectat direct de la persoanele vizate, prin intermediul formularelor de înscriere la evenimentele organizate de Medway Events, în vederea acordării creditelor de educație medicală continuă cadrelor ce activează în domeniul medico-sanitar;
  • indirect, din surse publice (de exemplu de pe site-ul Colegiului Medicilor, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, etc.), în măsura în care sunt afișate pe aceste site-uri în scopul contactării persoanelor vizate (medici, asistenți medicali etc.).

Datele colectate cu ocazia participării la evenimentele organizate de Medway Events  vor fi dezvăluite organizațiilor profesionale, în vederea acordării creditelor de educație medicală continuă/educație farmaceutică continuă, cadrelor ce activează în domeniul medico-sanitar.

Următoarele date: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon vor permite Medway Events  să vă ţină la curent cu activitatea companiei și să vă invite la evenimentele organizate de aceasta.

Conform dispozițiilor legii beneficiaţi de: dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la adresa de e-mail office@medwayevents.ro.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră NU vor fi transferate în străinătate.

Confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal

Medway Events  în calitate de operator de date cu caracter personal respectă şi garantează confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor colectate.

Medway Events  îşi asumă obligaţia de a aplica măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva: distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Medway Events  nu promoveaza SPAM-ul.

Pentru a vă putea oferi informații despre evenimentele organizate ori pentru a vă transmite invitații la acestea, compania Medway Events  vă poate contacta și prin e-mail, ocazie cu care vă va oferi posibilitatea abonării la newsletter-ul companiei.

Medway Events  va ofera posibilitatea de a va dezabona în orice moment de la acest newsletter, atât printr-un link din fiecare newesletter trimis, cât şi prin trimiterea unui e-mail la office@medwayevents.ro

De asemenea, puteți opta pentru transmiterea unei solicitări în vederea ștergerii adresei dumneavoastră de e-mail din baza noastra de date.

Pentru orice probleme, inclusiv de natură tehnică, legate de mesaje trimise de Medway Events, vă rugăm să trimiteţi un e-mail la office@medwayevents.ro în vederea soluționării acestora.